8 thoughts on “24: ti fine blogger.

  1. jeg leser så mangemange at det blir vanskelig å velge ut bare ti. og de dukker jo også bare opp i google reader når de skriver noe nytt, så det er vel egentlig enda flere enn jeg egentlig forestiller meg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s